Czas Gospodarzy » 2014 » Lipiec

Archiwum dla Lipiec, 2014

Spotkanie Rad Ławniczych i Ławników

W dniu 13 czerwca 2014r. w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czsu” w Toruniu odbyła się konferencja pod tytułem „Konstytucyjny przedstawiciel obywateli w Sądzie gwarantem sprawiedliwości”. Jeden z członków naszego stowarzyszenia, a zarazem skarbnik Krajowej Rady Sędziów Społecznych, Jan Kwiatkowski wygłosił wystąpienie, którego tematem była rola ławnika w działaniu wymiaru sprawiedliwości. – Ławnik jest funkcjonariuszem publicznym. Zgodnie z treścią art.115 par.13 Kodeksu karnego status ten mają m. in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, poseł, senator, a także sędzia, ławnik, prokurator oraz kurator sądowy.  Z ustawowego określenia pozycji ławnika wynikają dlatego dwie istotne kwestie. Z jednej strony tylko funkcjonariusz publiczny może stać się podmiotem określonego…

Top
Strona 1 z 1