Czas Gospodarzy » Cele

Cele

Główne cele statutowe Stowarzyszenia TMPS-Czas Gospodarzy to:

- popularyzacja szeroko rozumianej tematyki samorządowej, nowoczesnych metod zarządzania gminą,

- formułowanie opinii dla radnych i gminy,

- stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń i informacji dla środowisk samorządowych,

- formułowanie opinii w sprawach samorządu lokalnego i jego miejsca w strukturach gminy,

- inspirowanie i współdziałanie w realizacji różnych przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy lokalne , a w szczególności przedsięwzięć mających na celu rozwój infrastruktury komunalnej,

Top