Czas Gospodarzy » Danuta Zając

Danuta Zając

Danuta Zając

Danuta Zając

Radna Rady Miasta Torunia od 1994r. W obecnej kadencji Przewodnicząca Komisji Budżetu.

Za swoją pracę samorządową odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Zaangażowana w pracę na rzecz społeczności Rudaka, w szczególności w życie parafii p.w.Opatrzności Bożej.

Top