Czas Gospodarzy » Historia

Historia

Nasze Stowarzyszenie powstało  w 1994 roku. Jego założycielami byli przedstawiciele działających w znacznej części Torunia samorządów mieszkańców . Pierwotna nazwa brzmiała „Toruńskie Międzyosiedlowe Porozumienie Samorządowe”. Każdy człon tej nazwy posiadał swoje znaczenie : „Toruńskie” określało terytorium na którym miało zamiar działać Stowarzyszenie, „Międzyosiedlowe” jego genezę, gdyż twórcami stowarzyszenia byli działacze komitetów osiedlowych powstałych samorzutnie po 1990 roku na terenie Torunia; „Porozumienie” – osiągnięty consensus pomiędzy konkurującymi pomiędzy sobą samorządami mieszkańców, a „Samorządowe” określało zakres działalności merytorycznej .

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizowało poprzez aktywność działaczy osiedlowych i aktywizowanie lokalnych społeczności. W czasie wyborów w 1994 roku utworzyło komitet wyborczy o nazwie TMPS – Samorządy Mieszkańców. Efektem startu w wyborach było zdobycie 4-ech mandatów oraz miejsca w zarządzie miasta. Mandaty zdobyli prof. Ryszard Łaszewski, Teresa Nowacka oraz Zbigniew Ernest. Funkcje radnego i członka zarządu miasta łączył Paweł Liberadzki. Kolejne wybory w 1998 roku były porażką Stowarzyszenia. Co prawda komitet przekroczył minimalny próg wyborczy, jednakże nie uzyskał mandatów. Występował wtedy w koalicji z Naczelną Organizacją Techniczną, Polskim Zrzeszeniem Lokatorów , Społecznym Porozumieniem Obywatelskim Inicjatywa Młodych , Państwową Strażą Pożarną oraz partiami: Polskim Stronnictwem  Ludowym i Krajową Partią Emerytów i Rencistów

W latach 1998-2002 Stowarzyszenie skupiło się na działalności statutowej oraz powoływaniu kolejnych samorządów osiedlowych. Utworzyło także Radę Koordynacyjną Rad Okręgów koordynującą działalność osiedlową niezależnie od posiadanych preferencji politycznych.

W 2002 roku Zarząd Stowarzyszenia zaproponował start w wyborach z list TMPS na stanowisko Prezydenta Miasta Torunia Michałowi Zaleskiemu. Została także nawiązana współpraca ze stowarzyszeniem Ordynacka. Wspólnie z tym stowarzyszeniem w formule komitetu wyborców zarejestrowano Komitet Wyborczy Czas na Gospodarza. Nawiązano też współpracę z Kujawsko-Pomorskim Centrum Promocji Kobiet oraz Związkiem Byłych Zawodowych Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego i Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych . Kontynuowano również współpracę z Polskim Stronnictwem  Ludowym. W wyniku wyborów Michał Zaleski objął urząd Prezydenta Miasta Torunia, a do Rady Miasta wybrano czterech kandydatów z naszych list: Edwarda Wiśniewskiego , Ryszarda Olszewskiego, Radzimira Prus-Grobelskiego i Andrzeja Jasińskiego.

Wybory samorządowe w roku 2006 przyniosły ponowny wybór Michała Zaleskiego na stanowisko Prezydenta Miasta Torunia oraz 6 mandatów radnych. Radnymi zostali: Edward Wiśniewski, Andrzej Jasiński, Ryszard Olszewski, Roman Skibiński, Danuta Zając i Aleksander Rojewski, który objął funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych.

W 2010 roku Michał Zaleski startujący z list Komitetu Wyborczego Michała Zaleskiego Czas Gospodarzy uzyskał reelekcję, a jego wynik wyborczy był jednym z najwyższych spośród prezydentów miast w całym kraju. Startujący z list komitetu do rady miasta zdobyli 7 mandatów. Radnymi Miasta Torunia zostali: Danuta Zając, Andrzej Jasiński, Ryszard Olszewski, Aleksander Rojewski, Sławomir Kruszkowski, Jarosław Beszczyński oraz Jan Ząbik. Przewodniczącym Klubu Radnych Czas Gospodarzy w nowej kadencji został Jarosław Beszczyński, natomiast Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Torunia z ramienia Klubu pozostał Andrzej Jasiński.

 

Top