Czas Gospodarzy » Jan Kwiatkowski

Jan Kwiatkowski

Jan Kwiatkowski, fot. Nowości

Jan Kwiatkowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TMPS Czas Gospodarzy

ROK 2016

8 kwietnia 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu odbyła się polsko-niemiecka konferencja, poświęcona roli i znaczeniu pracy ławników. W spotkaniu udział wzięli m.in. sędziowie, ławnicy i przedstawiciele środowiska naukowego z całej Polski oraz delegacja ławników z Niemiec. Wydarzenie uczciło jubileusz 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Archiwum Urzędu Miasta Torunia, fot. Lech Kamiński

Więcej informacji i zdjęcia:

Relacja z konferencji – Toruń 2016

https://www.torun.pl/pl/polsko-niemiecka-konferencja-lawnicza-0

ROK 2017

1) Udział w materiale przygotowanym przez telewizję TVN24 pt. „Ławnik. Czynnik społeczny”.

Ławnik. Czynnik społeczny (http://www.tvn24.pl)

2) Opracowanie projektu budowy świetlicy środowiskowej.

Projekt wybudowana świetlicy środowiskowej przy ul. Olsztyńskiej

ROK 2018

1) Zadania realizowane w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania.

https://mpo.torun.pl/98/24-762-godziny-prac-spolecznie-uzytecznych-w-mpo

Top