Czas Gospodarzy » Marcin Czyżniewski

Marcin Czyżniewski

Marcin Czyżniewski

Przewodniczący Rady Miasta Torunia VII. kadencji

Wykładowca akademicki i pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2013r. uzyskał habilitację z zakresu nauk o polityce. Specjalizuje się w problematyce środkowoeuropejskiej, w szczególności zajmuje się życiem politycznym i sytuacją społeczną w Republice Czeskiej.

Przez wiele lat związany z mediami – pracował m.in. w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw, Radiu Toruń, „Ilustrowanym Kurierze Polskim” oraz „Nowościach – Dzienniku Toruńskim”.

W Radzie Miasta Torunia pracuje w Komisji Rewitalizacji oraz w Komisji Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych.

Jako swoje główne zadania w tej kadencji samorządu wymienia rozpoczęcie budowy linii tramwajowej na osiedle JAR, ożywienie gospodarcze i społeczne Starego Miasta oraz dalsze zwiększanie udziału mieszkańców w decydowaniu o losach miasta.

 

Top