Czas Gospodarzy » Porozumienie w Radzie Miasta Torunia

Aktualności

Porozumienie w Radzie Miasta Torunia

20 maja podpisano porozumienia programowe o współpracy w kadencji 2014 – 2018 pomiędzy Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim wraz z Klubem Radnych Czas Gospodarzy a Klubami Radnych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

- Porozumienie ma służyć wspólnym, zgodnym, efektywnym działaniom na rzecz rozwoju naszego miasta – powiedział Prezydent Michał Zaleski.

Podpisane dokumenty dotyczą współpracy wokół najistotniejszych sfer życia miasta – zarządzania budżetem, inwestycji infrastrukturalnych, rewitalizacji społecznej, kulturalnej i technicznej, współpracy z innymi samorządami w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, pozyskiwania funduszy europejskich, a także budowy silnej marki Torunia oraz współpracy z przedsiębiorcami i rozwoju gospodarczego naszego miasta.

 

 

 

 

 

Fot. www.torun.pl

Top