Czas Gospodarzy » Walne Zebranie TMPS Czas Gospodarzy

Aktualności

Walne Zebranie TMPS Czas Gospodarzy

Zarząd
Toruńskiego Międzyosiedlowego Porozumienia Samorządowego

Czas Gospodarzy
zaprasza na

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA

dnia 1 lutego 2019 /piątek/ na godzinę 16:30

do Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, ul. Przedzamcze 12.

Po Walnym Zebraniu zapraszamy do restauracji Hotelu 1231
na Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia.

Gościem honorowym Spotkania będzie
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania w pierwszym terminie i sprawdzenie quorum.
  2. Ewentualne otwarcie zebrania w drugim terminie.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej, przewodniczącego zebrania, protokolanta.
  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania

 

 

Serdecznie pozdrawiam
Paweł Liberadzki
Prezes
TMPS Czas Gospodarzy

Top