Czas Gospodarzy » Władze

Władze

Paweł Liberadzki

Paweł Liberadzki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Urodził się 8 kwietnia 1960 roku w Brudnicach, w województwie mazowieckim, mieszkaniec Torunia od 1986 roku.

Jest  absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1994-1998 był radnym Rady Miasta Torunia, a w latach 1994-1996 członkiem Zarządu Miasta.

Założyciel Stowarzyszenia Toruńskie Międzyosiedlowe Porozumienie Samorządowe (od 2002r. TMPS – Czas Gospodarzy), obecnie Prezes Stowarzyszenia .

Wieloletni przewodniczący Rady Okręgu Bielawy-Grębocin.

Członek kilku stowarzyszeń żeglarskich oraz zajmujących się odtwórstwem historycznym.

Zarząd Stowarzyszenia

1. Paweł Liberadzki – Prezes Zarządu
2. Marcin Czyżniewski – Wiceprezes Zarządu
3. Piotr Hoffmann – Sekretarz Zarządu
4. Piotr Pietrucki – Skarbnik Zarządu
5. Andrzej Jasiński – Członek Zarządu
6. Maciej Korzeniowski – Członek Zarządu
7. Ryszard Paszowski – Członek Zarządu
8. Małgorzata Pociżnicka – Członek Zarządu
9. Romuald Popławski – Członek Zarządu
10. Jan Ząbik – Członek Zarządu
11. Henryk Żołnowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

1. Jan Kwiatkowski – Przewodniczący
2. Janusz Żółtowski – Członek komisji
3. Danuta Maliszewska – Członek komisji

Top