Czas Gospodarzy » Zaproszenie – zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia

Aktualności

Zaproszenie – zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia

Zarząd Toruńskiego Międzyosiedlowego  Porozumienia   Samorządowego  Czas Gospodarzy pragnie  zaprosić na zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia.
Gościem honorowym zebrania będzie Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski w dniu 1 grudnia  2017 /piątek/ na godzinę  18: 00 do Hotelu Mercure ul. Kraszewskiego 1/3.

Porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania w pierwszym terminie i sprawdzenie quorum.
  2. Ewentualne otwarcie zebrania w drugim terminie.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej, przewodniczącego zebrania, protokolanta,
  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.
Z poważaniem
Paweł Liberadzki
Prezes TMPS Czas Gospodarzy
Top